Download

Tài liệu sản phẩm

Tên sản phẩmThông sốHướng dẫnGhi chú
KDE300A
KDE200
KDE200A
KDE500
KDE500M

Tên sản phẩmThông sốHướng dẫnGhi chú
Đồng hồ đo đa chức năng
KDE60 (96x96)
KDE80L (96x96)
KDE80P (96x96)
KDE84 (96x96)
Đồng hồ đo điện áp một chiều
KDE91PD (96x48)
KDE92PD (96x48)

Tên sản phẩmThông sốHướng dẫnGhi chú
ĐỒNG HỒ VÔNMÉT - AMPEMÉT XOAY CHIỀU ĐIỆN TỪ KIỂU KDE96
KDE96 (96x96)
KDE96 500V (96x96)

Tên sản phẩmThông sốHướng dẫnGhi chú
Biến dòng thứ tự ZTC
KDE CBCT 35
KDE CBCT 70