ĐỒNG HỒ VÔNMÉT - AMPEMÉT XOAY CHIỀU ĐIỆN TỪ KIỂU KDE96